Używamy Cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Dalesze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności

Zamknij

08 - 28/06/2015

1. Akredytacje będą wydawane tylko dziennikarzom w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe, aktywnie wykonującym zawód.
2. Aby złożyć wniosek akredytacyjny, należy wypełnić formularz akredytacyjny oraz dokonać wyboru wydarzeń festiwalowych, w których chce się uczestniczyć. Jeżeli wybrane wydarzenie grane jest więcej niż raz, należy zaznaczyć tylko jeden termin. Rozpatrywane będą tylko wnioski zawierające wszystkie wymagane informacje oraz listę wybranych wydarzeń. Wniosku zawierające kolidujące ze sobą wydarzenia nie będę rozpatrywane.
3. Termin składania wniosków akredytacyjnych upływa w piątek 29 maja 2015 r.
4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji. Organizator festiwalu zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyn.
5. Akredytacje dziennikarskie są bezpłatne, imienne i pojedyncze. Akredytowani dziennikarze otrzymają od organizatora: plakietkę akredytacyjną uprawniającą do otrzymywania materiałów prasowych i zdjęciowych oraz wsparcia biura prasowego przy obsłudze dziennikarskiej festiwalu, a także wejściówki prasowe na wybrane wydarzenia. Zaznaczenie w tabeli programowej danego spektaklu nie gwarantuje otrzymania wejściówki.
6. Akredytacje dla fotoreporterów/kamerzystów są bezpłatne i imienne. Akredytowani fotoreporterzy/kamerzyści otrzymają od organizatora plakietkę akredytacyjną uprawniającą do swobodnego fotografowania/filmowania wydarzeń festiwalowych odbywających się w przestrzeniach otwartych oraz otrzymywania od biura prasowego wsparcia organizacyjnego i informacji pomocnych w planowaniu pracy w czasie festiwalu. Fotografowanie/filmowanie spektakli odbywających się w przestrzeniach zamkniętych oraz koncertu Michael Nyman Band wymaga indywidualnych zezwoleń. Fotografowanie/filmowanie próby/spektaklu zależy od zgody udzielonej przez twórców poszczególnych spektakli oraz ustalonych przez nich warunków. Zaznaczenie w tabeli programowej danego wydarzenia nie gwarantuje otrzymania zgody na jego fotografowanie/filmowanie.
7. O przyznaniu akredytacji wnioskujący zostaną poinformowani przez biuro prasowe festiwalu e-mailem wysłanym na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Potwierdzenie wraz z listą wydarzeń, na które zostały przyznane wejściówki prasowe lub zezwolenia na fotografowanie/filmowanie, zostanie przesłane najpóźniej w czwartek 4 czerwca 2015 r. Informacje o akredytacji dla fotoreporterów i ekip telewizyjnych na koncert Michael Nyman Band zostaną wysłane w późniejszym terminie. Organizator zastrzega sobie prawo do wysłania szczegółowych informacji o zezwoleniach na fotografowanie/filmowanie spektakli, w późniejszym terminie.
8. Liczba akredytacji jest ograniczona.
9. Rzecznik prasowy festiwalu zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do redaktora naczelnego redakcji podanej w formularzu zgłoszeniowym, z prośbą o potwierdzenie delegowania osoby wnioskującej o akredytację do obsługi Malta Festival Poznań.
10. Akredytacja typu DZIENNIKARZ upoważnia do:
otrzymywania materiałów prasowych (opisów, zdjęć) dotyczących wydarzeń festiwalowych
wsparcia ze strony biura prasowego w planowaniu obsługi dziennikarskiej festiwalu
wstępu na wydarzenia, na które zostały przyznane wejściówki
ubiegania się o wywiady z twórcami i artystami biorącymi udział w festiwalu
Uwaga: wstęp na wydarzenia biletowane możliwy jest tylko na podstawie wejściówki prasowej. Plakietka akredytacyjna lub legitymacja prasowa nie są dokumentami umożliwiającymi wejście na wydarzenie.
11. Akredytacja typu FOTOREPORTER/ KAMARZYSTA upoważnia do:
swobodnego fotografowania/filmowania wydarzeń festiwalowych odbywających się w przestrzeniach otwartych
wsparcia organizacyjnego ze strony biura prasowego w planowaniu pracy w czasie festiwalu.
wstępu na próby kostiumowe lub spektakle oraz fosy dla fotoreporterów na koncertach pod warunkiem uzyskania zgody na filmowanie/fotografowanie danego spektaklu / koncertu. Zasady fotografowania/ filmowania zostaną określone przez rzecznika prasowego najpóźniej w dniu spektaklu. Nieprzestrzeganie tych zasad przez fotoreportera/kamerzystę może skutkować odebraniem akredytacji.
UWAGA: wejście na próbę/spektakl lub do fosy/strefy dla fotoreporterów i operatorów kamer możliwe jest jedynie na podstawie wydanej zgody i wpisana na listę zatwierdzonych fotoreporterów/kamerzystów. Plakietka akredytacyjna lub legitymacja prasowa nie są dokumentami umożliwiającymi wejście na próbę/spektakl lub do fosy/strefy dla fotoreporterów/kamerzystów.
12. Złożenie Wniosku akredytacyjnego oznacza akceptację powyższego regulaminu.