Używamy Cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Dalesze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności

Zamknij

08 - 28/06/2015

fot. Maciej Zakrzewski
Galeriafot. Maciej Zakrzewski
 • Wycieczka integracyjna na teren Kasztelani Ostrowskiej

  Jednym z najważniejszych elementów projektu Wolę w Ogrodzie jest wspólna wycieczka na teren Kasztelani Ostrowskiej, skąd pozyskiwane są rośliny do obsadzania części leśnej Ogrodu Łazarz. Podczas wycieczki odbędą się zajęcia integracyjne dla uczestników, zarówno dorosłych, jak i dzieci, przygotowane przez lokalnych animatorów, warsztaty kulinarne przygotowane przez Klub Kreatywnych Kobiet oraz zwiedzanie terenu Kasztelani Ostrowskiej z botanikiem.

  Celem wycieczki jest integracja mieszkańców, którzy będą mieli okazję spędzić ze sobą cały dzień, ale też pogłębienie ich świadomości ekologicznej poprzez prezentację różnych typów krajobrazów w odniesieniu do stanu pierwotnego przyrody w Wielkopolsce. Uczestnicy będą mogli zaobserwować współczesne zróżnicowanie ekosystemów poddanych presji człowieka. Ponadto poznamy bogactwo runa lasów i sposoby na wykorzystanie go w celach kulinarnych. W wycieczce będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy Łazarza. O udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

  ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW KULTURY

  projekt dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

  Partnerzy: Klub „Krąg”, Generator Malta, Stowarzyszenie Kasztelania Ostrowska

 • Klub Kobiet Kreatywnych

  Grupa zrzeszająca Panie z miejscowości w południowej części Kasztelanii Ostrowskiej. Alternatywa dla kół gospodyń wiejskich, działająca przy Stowarzyszeniu Promocji Dziedzictwa "Kasztelania Ostrowska". Tworzymy kobiecą platformę wymiany pomysłów i twórczego myślenia oraz miejsce, gdzie można miło i kreatywnie spędzić czas. Każda z nas chowa w sobie niezrealizowane pomysły. Do ich realizacji często brakuje odwagi, czasu, miejsca, czy ludzi. "KKK" jest właśnie miejscem, gdzie te skryte pomysły mają szansę wykiełkować i przepięknie się rozwinąć, dając radość zarówno autorkom, jak i ludziom wokół.

  Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa "Kasztelania Ostrowska"

  Rozwinęło się z dobrych doświadczeń i inicjatyw grupy osób zgromadzonych wokół istniejącego od 2013 roku stowarzyszenia zwykłego bez osobowości prawnej - Stowarzyszenia przyrodniczo-kulturowe "Kasztelania Ostrowska". Prężny rozwój organizacji w bardzo krótkim czasie oraz szybki przyrost członków i odbiorców skłonił nas do rozwinięcia działalności. Dotychczas członkowie Stowarzyszenia brali udział w organizacji ogólnopolskich konferencji naukowych oraz warsztatów przyrodniczych, wykładów czy wycieczek podczas m.in. zeszłorocznej edycji Malta Festival Poznań, czy Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki oraz Nocy Biologów na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu. Stowarzyszenie uczestniczyło również w organizacji XXV edycji Dni Łazarza w Poznaniu prowadząc różnego typu warsztaty czy prelekcje. Organizacja spotkań tematycznych "Spotkajmy się pod Wierzbą" przy współpracy Osiedlowego Klubu Krąg w Poznaniu. Oprócz działalności na terenie Poznania członkowie Stowarzyszenia brali udział w organizacji dnia tematycznego podczas pikniku rodzinnego w Imielenku. Działania te podejmowane były w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną (Malta Festiwal/Generator Malta w Poznaniu, Klub Osiedlowy „Krąg” w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz sołectwo z Imielno i Imielenko). Oprócz tego Stowarzyszenie prowadzi spotkania z dziećmi w ramach cyklicznych zajęć rozrastającej się grupy Młodzi Przyrodnicy (kilkadziesiąt spotkań). Prowadzone są również cykliczne spotkania Klubu Kobiet Kreatywnych oraz Koła Twórczych Mam czy też wykłady otwarte „Przyrodnicze Gawędy”. Poza tym Stowarzyszenie współpracuje z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz z jednostkami dydaktycznymi, prowadząc zajęcia w szkołach partnerskich (publiczne i niepubliczne gimnazja oraz szkoły średnie). W przypadku działań związanych z badaniami i ochroną przyrody członkowie Stowarzyszenia posiadają wykształcenie wyższe w zakresie nauk biologicznych (biologia, ochrona środowiska, hydrobiologia), a także kierowali i uczestniczyli w opiniowaniu planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektach inwentaryzacji i ochrony populacji zagrożonych gatunków i ekosystemów m.in. dla Wielkopolskiego Parku Narodowego (2013-2014 r.), populacji obuwika pospolitego (2011) czy skalnicy torfowiskowej (2014 r.). Stowarzyszenie realizuje od 2014 roku działania w ramach własnych projektów "Dzikie Dziedzictwo" (promocja najrzadszych, reliktowych gatunków i ekosystemów Kasztelanii Ostrowskiej oraz postaw troski o najcenniejsze elementy polskiej przyrody) i "Przystań dla Istnień" (identyfikacja i dokumentacja ostoi przyrodniczych na terenie Kasztelanii Ostrowskiej, w tym także tworzenie map rozmieszczenia i wdrażania zaleceń ochronnych). Aktualnie Stowarzyszenie jest wiodącą organizacją w okolicy, która gromadzi coraz większą liczbę mieszkańców oraz w swoich inicjatywach porusza kwestie troski o region między innymi poprzez promocję lokalnego dziedzictwa i jego ochronę w ramach zrównoważonego rozwoju.

 • plan wycieczki

  •     8:40 - zbiórka przed Klubem Krąg
  •     9:00 - wyjazd z Poznania
  •     10:00 - przyjazd do Kasztelani, Fundacja Patria "Śliwobranie" , w planach smażenie powideł, konie,  możliwość kąpieli w Jeziorze Lednica, jedzenie
  •     13:00 - wyjazd przyrodniczy / grodzisko Moraczewo / lasy grądowe nad jeziorem Drążynek / murawa w Lednogórze (celem wycieczki będzie przedstawienie wybranych walorów przyrodniczych krainy oraz omówienie wyzwań ochrony naszego dziedzictwa przyrodniczego wobec niekontrolowanej urbanizacji i przekształcania cennych ekosystemów)
  •     16:30 - warsztaty kulinarne z kuchni inspirowanej dzikimi ziołami kasztelańskimi (Imielenko lub Imiołki)
  •     17:50 - biesiadowanie przy wspólnym stole, zabawy dla najmłodszych na świeżym powietrzu
  •     ok. 19:30-20:00 powrót